برنامه‌های درسی یکشنبه31 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

30 فروردين 1399
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه31 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم