لیست جزوات

عنواندرستاریخ درج
rar درس ساختمان سازی- اندازهگیرى زاویه با وسایل ساده، پایه دهم رشته ساختمان پودمان 3 و 4 آقای مهندس خلقیرشته ساختمان و معماری6 خرداد 1399
rar پودمان 3 و 4 درس ساختمان سازی -موانع در اندازه گیری فاصله -پایه دهم رشته ساختمان - آقای خلقیرشته ساختمان و معماری6 خرداد 1399
rar فايل فشرده جزوه نقشه کشی معماری ,و ضوابط طراحی 2- رشته هاي نقشه کشی معماری و ساختمان و نقشه کشی - آقاي دهقانیرشته ساختمان و معماری21 ارديبهشت 1399
ocx فايل فشرده جزوه نقشه کشی معماری ,و ضوابط طراحی رشته هاي نقشه کشی معماری و ساختمان و نقشه کشی - آقاي دهقانیرشته ساختمان و معماری21 ارديبهشت 1399
rar جزوه پودمان ۵ شیمیدروس عمومی کلیه رشته ها21 ارديبهشت 1399
rar درس ۱۷ تا آخر کتاب مدیریت خانواده دوازدهم معماری ساختمان و نقشه کشیرشته ساختمان و معماری21 ارديبهشت 1399
rar فايل فشرده جزوه آموزشي سال يازدهم نقشه کشی معماری- آقاي دهقانيرشته معماری21 ارديبهشت 1399
rar فايل فشرده فصل 5 مدیریت خانواده دوازدهم شبکه و برق صنعتی و الکتروتکنیک- آقاي رحمن ستايشرشته شبکه11 ارديبهشت 1399
rar فايل فشرده فصل 4 مدیریت خانواده دوازدهم شبکه و برق صنعتی و الکتروتکنیک- آقاي رحمان شتايشرشته های الکتروتکنيک ٬شبکه ٬ معماری و ساختمان11 ارديبهشت 1399
rar فایل تصویری -بخشنامه درس آمادگی دفاعی- آقای مولاییدروس عمومی کلیه رشته ها8 ارديبهشت 1399
rar فایل فشرده جزوه پودمان چهارم فیزیک-کامروادروس عمومی کلیه رشته ها2 ارديبهشت 1399
rar فایل فشرده خلاصه ی فصل پنجم کتاب نقشه کشی معماری سال یازدهم - آقای دهقانیرشته معماری30 فروردين 1399
rar فایل فشرده جزوه فایل فشرده جزوه عربی یازدهم- آقای کریمیدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده جزوه عربی دهم - آقای کریمیدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده جزوه عربی دوازدهم - آقای کریمیدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده زبان یازدهم - آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده زبان دهم - آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده جزوه جامع عربی دهمدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
pdf فایل جزوه عربی -پایه دوازدهمدروس عمومی کلیه رشته ها30 فروردين 1399
rar فایل فشرده - دانش پایه دوازدهم رشته ساختمانرشته ساختمان26 فروردين 1399
rar آمادگی دفاعی پایه دهم و دوازدهم- آقای مولاییدروس عمومی کلیه رشته ها26 فروردين 1399
rar کارگاه اسکلت سازی یازدهم ساختمانرشته ساختمان26 فروردين 1399
rar انسان ومحیط زیست پایه یازدهم- اقای یوسفیدروس عمومی کلیه رشته ها26 فروردين 1399
rar مدیریت و سبک زندگی پایه دوازدهمدروس عمومی کلیه رشته ها26 فروردين 1399
rar جزوه اموزشی اتوکد پایه ی دوازدهمرشته معماری26 فروردين 1399
rar اخلاق حرفه ای پایه دوازدهمدروس عمومی کلیه رشته ها26 فروردين 1399
rar آمادگی دفاعی -پایه دهم و دوازدهم -پدافند غیر عامل-آقای مولاییدروس عمومی کلیه رشته ها26 فروردين 1399
rar فایل فشرده-سوال کاربرد فناوری های نوین پودمان سومدروس عمومی کلیه رشته ها23 فروردين 1399
rar فایل فشرده-سوال کاربرد فناوری های نوین پودمان سوم ۲دروس عمومی کلیه رشته ها23 فروردين 1399
rar فایل فشرده الزامات دهم - آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها23 فروردين 1399
rar فایل فشرده سلامت و بهداشت- آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها23 فروردين 1399
rar فایل فشرده پودمان چهارم کاربرد فناوری های نویندروس عمومی کلیه رشته ها23 فروردين 1399
rar فایل فشرده پودمان5 آموزش PHP - یازدهم شبکهرشته شبکه22 فروردين 1399
rar فایل فشرده- آموزش عملی سیم کشی ساختمان پایه دهم الکتروتکنیک شماره 2 -آقای نصریرشته الکتروتکنیک23 اسفند 1398
rar فایل فشرده- آموزش عملی سیم کشی ساختمان پایه دهم الکتروتکنیک شماره 1 -آقای نصریرشته الکتروتکنیک23 اسفند 1398
rar فایل فشرده-درس ساختمان سازى قسمت موانع دراندازه گیرى فاصله-دهم ساختمانرشته ساختمان22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-درس ساختمان سازى قسمت اندازهگیرى زاویه با وسایل ساده- سال دهم ساختمانرشته ساختمان22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پروژه-طراحی و محاسبات سيستم اتصال زمين سازه و صاعقه گير نيروگاه خورشيدیرشته الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-درس دین و زندگی-پایه دھم -آقای خرمیدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-جزوه پودمان 3 شیمی- آقای کامروادروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-جزوه پودمان سوم فیزیک- اقای کامروادروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-دین و زندگی -سال یازدهم- آقای خرمیدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده -هویت اجتماعی پایه دوازدهم- آقای خرمیدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان چهارم دانش فنی پایه دهم برقرشته الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-راه اندازی موتورهای سه فاز و تک فاز- یازدهم الکتروتکنیک-مهندس نبویرشته الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان چهارم کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم برق شبکه معماری و ساختمانرشته های الکتروتکنيک ٬شبکه ٬ معماری و ساختمان22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان چهارم کاربرد فناوری های نوین یازدهم برق و شبکهرشته شبکه و الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- فصل 3 ــ بناهای عبادی- آشنایی با بناهایی تاریخی-سال دهمرشته معماری22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- فصل 3 ــ تکیه و... کلیسا_ آشنایی با بناهایی تاریخی- سال دهمرشته معماری22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- فصل 3 ــ مساجد _ آشنایی با بناهایی تاریخی-سال دهمرشته معماری22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان 4 درس توليد و محتوا- مهندس بشیر ذرتیرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-آموزش آردینو - قسمت دوم - دوازده شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-آموزش آردینو - قسمت اول - دوازده شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-نصب و نگهداری سیستم‌عامل- دهم شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده -طراحی صفحات وب پویا یازده شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-طراحی و محاسبات سیستم اتصال زمین سازه و صاعقه گیر نیروگاه خورشیدی -دوازهم برق صنعتی- آقای کاراندیشرشته برق صنعتی22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- مديريت خانواده و سبک زندگی پايه دوازدهم رشته معماری ساختمان و نقشه کشی- آقای کاراندیشرشته ساختمان و معماری22 اسفند 1398
rar فایل فشرده - محاسبات ترانسفورماتور- یازدهم الکتروتکنیک- مهندس نبویرشته الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فشرده -دانش فنی تخصصی پودمان4 رشته شبکه و نرم افزاررشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده -پودمان چهارم نقشه کشی فنی رايانه ای -دهم ساختمان - مهندس کاراندیشرشته ساختمان22 اسفند 1398
rar فایل فشرده -پودمان چهارم نقشه کشی فنی رايانه ای -دهم الکتروتکنیک و شبکه - مهندس کاراندیشرشته شبکه و الکتروتکنیک22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- زبان انگلیسی - یازدهم کلیه رشته ها- آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- زبان انگلیسی - دهم کلیه رشته ها- آقای اقدامدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها-بخش دومدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- انسان و محیط زیست پایه یازدهم کلیه رشته ها-بخش اولدروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده- برنامه های عملی پودمان 4 توسعه برنامه سازی و پایگاه داده- یازدهم شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان 4 توسعه برنامه سازی و پایگاه داده- یازدهم شبکهرشته شبکه22 اسفند 1398
rar فایل فشرده - فارسی دهم هنرستاندروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده فارسی - سال دوازدهم هنرستاندروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده فارسی سال یازدهم هنرستاندروس عمومی کلیه رشته ها22 اسفند 1398
rar فایل فشرده-پودمان 4 تجارت الکترونیک- مهندس رحمان ستایشرشته شبکه22 اسفند 1398
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم