قابل توجه دانش آموزان دوازدهم برق صنعتی

18 اسفند 1398
با توجه به اینکه جزوه ارتینگ پایه دوازدهم برق صنعتی تکثیر شده و در اختیار هنرجویان مربوطه قرار گرفته است، جزوه قرارگرفته بر روی سایت با عنوان طراحی و محاسبات سيستم اتصال زمين سازه و صاعقه گيرنيروگاه خورشيدی، تنها یک پروژه طراحی برای نمونه است که برای نمره عملی هنرجویان می بایست برای ساختمان هنرستان یا هر ساختمان دیگری پیاده سازی نمایید.
کاراندیش

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم