برنامه‌های درسی یکشنبه31 فروردین شبکه‌های آموزش و چهار

30 فروردين 1399
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز یکشنبه31 فروردین ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است

 شبکه آموزش :

متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس زبان انگلیسی ١  پایه١۰.

ساعت١۵درس دین و زندگی١  پایه۱٠ رشته‌‌های ریاضی فیزک و علوم تجربی .

ساعت۱۵:٣٠ درس حسابان ١ پایه ١۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۶درس زیست شناسی ٢ پایه۱١ .

ساعت۱۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ درس فارسی٣  پایه١٢  تمام رشته‌ها  .

ساعت ٢٢ درس فیزیک٣  پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ٢٢:٣٠ درس نگارش٣  پایه١٢

شبکه ۴ :

ساعت۸تا۸:٣٠درس دین و زندگی٢  پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی،زبان قرآن٢ پایه١١  رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس  عربی،زبان قرآن١ پایه١٠  رشته ادبیات و علوم انسانی 

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  .

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ٣  پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی  

ساعت١٠:٣٠تا ۱٠:۵٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی  پایه ۱١ بازاریابی و فروش درس مشترک رشته‌های شاخه فنی‌حرفه‌ ای و کاردانش.

ساعت ۵٠ : ١٠تا ۱١:١٠  نقشه کشی رایانه‌ای ترسیم با رایانه پایه١٠ رشته‌های زمینه صنعت شاخه فنی‌حرفه‌ای .

ساعت ١٠١١تا ١١:٣۵عربی٣ پایه١٢ مبحث جمله شرطی درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.

 ساعت ۱١:٣۵تا ١٢ الزامات محیط کار پایه١٠ مهارت‌های کاریابی درس مشترک رشته‌های شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.


بدون نام
8 ارديبهشت 1399 - 11:53

1234

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم