قابل توجه دانش آموزانی که تاکنون فعالیت پژوهشی خود را جهت درس آمادگی دفاعی انجام داده اند

28 ارديبهشت 1399

قابل توجه دانش آموزانی که تاکنون فعالیت پژوهشی خود را جهت درس آمادگی دفاعی انجام داده اندبه اطلاع آن دسته از دانش آموزانی که تا کنون جهت درس آمادگی فعالیت پژوهشی خود را انجام نداده اند و یا نسبت به ارسال آن اقدام نکرده اند: 

با توجه به اعلام نمرات توسط دبیر مربوطه جناب آقای مولایی، این دانش آموزان با توجه به عدم ارسال فعالیت پژوهشی درس مربوطه، لذا در درس مربوطه نمره صفر کسب نموده و در سیستم ثبت گردیده است


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم